Nguyễn Thu Hiền

Đia chỉ tin cậy nhấtcho các bạn muốn xử lý hoá chất , muốn thay đổi các loại màu tóc và thay đổi rất nhiều kiểu uốn model nhat với 12 nămkinh nghiệm theo học nghề va la hoc tro của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Trần Mạnh Thìn và các nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng trên thế giới Edmund