Thuy Linh Nguyen

Chị ui. Chị giúp em cảm ơn 2 bạn nha. Em quên mất hihi. Chắc em chẳng dám đi đâu làm tóc nữa. Chỉ đến chị thui hihi.